Sho WadaTangetzu

Sho: calligrafia di Wada Tangetsu

POEMA di RIHAKU

POEMA di RIHAKU

SEKKEIKOSHU

POEMA CINESE

POEMA CINESE

YAMATO GOKORO

YAMATO GOKORO

AIKIDO

JU JUTSU

BUSHIDO

Calligrafia del suo Maestro YANAGIDA TAIUN

Calligrafia del suo Maestro YANAGIDA TAIUN

Calligrafia del suo Maestro YANAGIDA TAIUN